Müşteri Paneline Giriş
 • cube

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.3.6.0) (27/11/2019)

 • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.

 • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi

 • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.

 • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.3.5.0) (03/11/2019)

 • Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.

 • TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas kütlelerin hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.

 • Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı.

 • Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.3.4.0) (13/09/2019)

 • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi

 • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.

 • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.2.7.0) (20/05/2019)

 • TBDY2018 Madde 4.3.5.2 gereğince dayanım fazlalığı katsayısı moment hesabında çarpan olarak kullanılması kaldırıldı.

 • TBDY2018 hükümleri doğrultusunda yığma bina hesabında çubuk sonlu elemanlarla hesap yapma seçeneği eklendi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.1.3.0) (08/02/2019)

 • TBDY2018 kapsamında donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri eklendi.

 • Proje genel ayarlarında R (Taşıyıcı sistem davranış katsayısı) ve D (Dayanım fazlalığı katsayısı) otomatik alınmasını sağlayan yığma bina türü seçenekleri eklendi(Donatısız, kuşatılmış, donatılı,donatılı panel yığma bina)

 • Fare tekeri yuvarlandığında zoomstep opsiyonel hale getirildi.

 • Ekran animasyonları ve aksa yapışmada düzenleme yapıldı.

 • Proje müellifi ismi varsayılan olarak lisans sahibi ismine ayarlandı ve değiştirilmesi engellendi.

 • İki nokta işaretleyerek kapı,pencere, düşey hatıl modellenmesi seçeneği eklendi

 • Proje genel ayarlarında TBDY 2018 parametrelerinin nasıl alınacağına ilişkin yardım butonu eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.1.1.0) (06/01/2019)

 • Raporlarda TBDY2018 yönetmeliği parametrelerinin özet ve performans sayfalarında görünmesi sağlandı.

 • Dwg importta iyileştirmeler yapıldı.

 • Dwg import seçenekler menüsüne duvar genişliğini çizimden hesapla ve duvar özellikleri formundan al seçenekleri eklendi

 • İmport için seçilen 2 çizgi uzunlukları farklı ise kısa olanı dikkate al ve ortalamasını dikkate al seçenekleri eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta seçilen 2 objenin otomatik kesiştirilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Duvarın uç noktasını Seçili olanın Orta Aksına Taşı seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Elemanları Seçili Aksın Üzerine Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Mantoyu Seçili Duvarın Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Fiktif Mantoyu Seçili Kapı/Pencere Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Proje Genel Ayarları Rijitlik Sekmesinde Duvar Moment Hesaplama Opsiyonu olarak Moment Sıfır Noktasını Ankastre Duvar İçin 0,5h konsol duvar için h kabul et seçeneği eklendi.

 • Muto Yönteminde Yatay Hatılları Dikkate Al, Kapı ve Pencere Üst Alt Duvarlarını Dikkate Al seçeneği eklendi.

 • Kirişlere atanan çizgisel G ve Q yüklerinin SAP2000 e exportta aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.1.0.0) (20/09/2018)

 • TBDY 2018 formüllerine göre deprem hesabı yapılabilmesi hesabı eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar düşey gerilme kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar kayma gerilmesi kontrolleri eklendi.

 • Kuşatılmış binalardaki düşey hatıllarda, Mrd dayanımı hesapları henüz eklenmemiş olup daha sonra eklenmeye çalışılacaktır.

 • TBDY 2018 duvar kesme dayanımları taşıma gücüne göre yapıldığından duvar kesme kuvveti hesaplarında varsayılan yük kombinasyonları oluşturulmuştur.

 • Kirişlere kaçıklık verildiği durumlarda dikdörtgen döşeme için döşeme kenarında kiriş olduğunun algılanamama problemi giderildi.

 • Çizim editöründe obje seçildiğinde properties penceresi obje özelliklerini ve layerini göstermiyordu, düzeltildi.

 • Sadece seçili elemanların katlar arası kopyalanmasında bazı durumlarda düşey hatıllar kopyalanmıyordu. Düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.7.0) (15/03/2018)

 • Klavyede shift tuşu basılı iken modelleme yapıldığında elemanın ortho modunda (yatay veya dikey) çizilmesi sağlandı.

 • Eurocode 8 (TS EN 1998-1 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Aralık 2005) Standardına göre deprem hesapları yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Eurocode 6 (TS EN 1996-1-1 Kâgir yapıların tasarımı)standardına göre yığma yapıların tasarım hesabının yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Programın 104 dile çevirisi yapıldı.

 • Döşeme donatı düzenleme tablosunda donatı sabitle seçildikten sonra işareti kaldırılamıyordu. Düzeltildi.

 • Devrilme momenti hesabı sayfasında ifadeler İngilizce idi Türkçeye çevrildi ve hesapta oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.5.0) (27/12/2017)

 • Bina hakim titreşim periyodunun, katlara etkiyen deprem yükleri raporunda görünmesi sağlandı.

 • Özel tanımlı duvar için çoklu düzenlemede oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.4.0) (27/09/2017)

 • Versiyon 5 te kat rijitliği kütle merkezine göre hesaplanmak istendiği sırada kütle merkezi hesaplanmadığı için orijine göre hesaplanmış oluyordu. Kat rijitliğinin hesabında oluşan bu problem kütle merkezi hesabı önceye alınarak giderildi.Bu hata versiyon 4 sürümlerinde oluşmamış olup versiyon 5 te oluşup giderilmiştir.

 • Aynı projede çok sayıda çizim istendiğinde çizim alınması hatası oluşabiliyordu. Düzeltildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.3.0) (20/09/2017)

 • Düşey hatılların dayanımı duvar dayanımına dahil edilmesi seçeneği seçildiğinde, duvar kayma gerilmesi kontrolünde, duvar yeterlilik durumunun tespitinde bazı durumlarda oluşan problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.0.0) (22/08/2017) (Ücretli Güncelleme)

 • TBDY 2016 (taslak) yönetmeliğine göre tüm statik hesaplar yenilendi.

 • Eleman rijitlik hesabında elastisite modülünün kullanılabilmesi, ve yeni rijitlik formülleriyle hesap yapabilme

 • Düşey hatıl rijitliklerinde elastisite modüllerini ve atalet momentlerini dikkate alabilme

 • Harita spektral ivme katsayıları ile yeni deprem hesapları

 • Binanın fay düzlemine mesafesini dikkate alabilme

 • Yönetmelikte belirtilen zemin grupları veya özel tanımlı zemin gruplarıyla çalışabilme ve binanın periyot hesabı

 • Düşey hatılların rijitliği dikkate alınarak veya alınmadan duvar dayanımına katkısının dikkate alınabilmesi seçeneği getirildi. (TBDY2016 Madde 11.4.9)

 • TBDY 2016 için ön tanımlı duvarlar ve yönetmelikle tariflenebilen duvar türlerinin tanımlanabilmesi, tablolardan enterpolasyonla hesaplanan değerlerin otomatik hesaplanması

 • Gazbeton ve diğer tuğlalar için veya her duvar için ayrı güvenlik sayıları girebilme

 • Depremli durum için duvar normal kuvvet değerlerini her bir deprem yük kombinasyonu için hesaplayabilme, opsiyonel olarak depremli durum normal kuvvetlerini (depremden oluşan çekme ve basınç gerilmelerini) duvar kayma gerilme ve basınç gerilme tahkiklerinde kullanabilme.

 • Seçili elemanların taşıma, kopyalama, çoklu kopyalama, simetri alma işlemleri

 • Kat ekleme ve silme penceresinde alttaki veya aradaki katı silebilme, herhangi bir katın altına veya üstüne kat ekleyebilme

 • Kattaki seçili elemanlara tek komutla ortak eğim verilebilmesi

 • Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki

 • Düşeyde eğik duvarlar içindeki kapı ve pencerelerin duvar üstü parçalarında sol kot ve sağ kot değerlerinin otomatik ayarlanması

 • Eğik duvarların içinde kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Bazı durumlarda yatay ve dikey duvarlarda kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Yatay aksın üzerindeki objelerle birlikte ötelenmesinde döşeme hesap aksları bazı durumlarda ötelenmiyordu. Düzeltildi.

 • Sadece seçili elemanları kopyala seçeneği ile kat kopyalama özelliği eklendi

 • Plan çizimlerinde yazıların taralı alanın dışına çıkarılabilmesi opsiyonel olarak sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.4.0.0.1) (24/12/2015)

 • Çok sayıda klavye kısayolu eklendi. Örneğin W tuşu ile duvar çizme, ESC ile aktif komuttan seçim moduna geçme, Ctrl+Yukarı Okla Üst Kata Geçme, Ctrl+O ile yeni proje açma vb. Eklenen kısayol isimleri ana menu komutları yanında gösterilmektedir.
 • StatiCAD-CivilDraw Çizim Editörü eklendi. (dxf R12 import export özelliği, AutoCAD kullanımına benzer arayüz, layerlarla program içinden dxf export, hızlı çizimler vb...)
 • Eğik Aksların kaydırılabilmesi (ötelenmesi) seçeneği eklendi.
 • Çizim editöründe Extend-Trim-Stretch komutları eklendi.
 • Modelleme ekranında yapısal elemanlara uç noktasından stretch özelliği eklendi.
 • Düğüm noktası yakalama opsiyonları artırıldı.
 • Dörtgen döşeme çizilirken döşeme sınırlarının çizerken görülmesi sağlandı.
 • Yarı saydam seçim penceresi eklendi.
 • Analiz süresi oldukça kısaltıldı. Ortalama analiz süresi 6 sn.
 • Geometri kontrolleri sayısı artırıldı. Analiz yapılırken geometri kontrolünün otomatik çalışması ve proje hatalı objelerini otomatik silmesi/düzzeltmesi sağlandı.
 • Obje adlandırılırken tüm katların aynı anda yeniden adlandırılabilmesi ve obje isimlendirme harflerinin seçilebilmesi opsiyonu eklendi.
 • Katlar arası yük aktarımı yapılabilmesi için duvarların paralel olma şartı kaldırıldı. Proje genel ayarları diğer sekmesinde açı farkı toleransı tanımlanabiliyor.
 • Yeni dosya formatı ile modelleme ve analizde kat sayısı sınırlandırması eleman sınırlandırması ortadan kalktı.
 • İngilizce dil seçeneği eklendi. Program menüleri, hesap raporları, çizimler İngilizce alınabiliyor.
 • Dxf/Dwg/Lcd/Vec uzantılı 2B çizimden aks import etme özelliği eklendi.
 • Duvar, Kiriş Hatıl, Düşey Hatıl, Kapı, Pencere Tüm statik objelere modelde kaçıklık verme opsiyonu getirildi.
 • Tüm proje çizimleri StatiCAD-TechnicDraw programına aktarıldı. Çizimler tüm AutoCAD dxf/dwg formatlarına export edilebiliyor. Ve dxf/dwg dosya formatı da okunabiliyor.
 • Yapı elemanı seçildiğinde hangi akstan tanımlandığının daha kolay anlaşılması için eleman uç noktaları dolu pembe daire ile belirginleştirildi(3.0.0.5).
 • Zoom için fare tekerini ters çevirme opsiyonu eklendi. (Sta4CAD kullanım alışkanlığı olanlar için) (Ayarlar>Program Ayarları)
 • Ana ekran araç çubukları yenilendi.
 • Temellerde parçalı girilmiş temellerin programca birleştirilmesi seçeneği eklendi(Değiştir Menüsünde)
 • Temellerde sol delta sağ delta uzunluklarının program tarafından tespit edilebilmesi seçeneği eklendi (Değiştir Menüsünde)
 • Analiz öncesi raporlarında da ingilizce dil opsiyonu getirildi.
 • Kalınlığı veya mekanik özelliği farklı olan duvarlarda otomatik birleştirme yapılmaması sağlandı.
 • TS EN 1996-1-1:2005+A1 Kagir yapıların tasarımı Standardı doğrultusunda duvar kayma emniyet gerilmesi hesaplarında yeni seçenekler ekledi. Eklenen seçenekler duvar özellikleri formunda...
 • Manuel Update Seçeneği Başlat>Tüm Programlar>StatiCAD-Yigma Update seçeneği ile sağlandı.
 • Boşluklu briket, yatay delikli tuğla, kerpiç malz özellikleri tanımlanmıştır.
 • Duvar uzunlukları eğik akslı yapılarda izdüşüm alınarak hesaplandı.
 • Analiz Öncesi raporlarda rakamların virgülden sonraki hane sayısı teke düşürüldü.
 • Duvar özelliklerinde ekstra G ve ekstra Q yüklerinin değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Deprem yüklerinin hesabında ∆Fn=0.0075*N*Vt (TDY2007 Denk.(2.8)) formülü ile işlem yapabilme seçeneği eklendi.
 • Eğik duvarlarda düğüm noktasından itibaren duvarların uzatma mesafesi sol delta, sağ delta manuel olarak girilebilmesi seçeneği eklendi.
 • Hatalı kayma formülü girilmesinde programın otomatik düzeltme yapması sağlandı
 • Bazı durumlarda sonsuza çizilen kapı veya pencerelerin otomatik silinmesi sağlandı.
 • Değiştir menusune bölünmemiş kat duvarlarını kapı/pencere ile böl seçeneği eklendi.
 • Paralel eğik aks oluşturma
 • Katlara etkiyen deprem kuvvetleri hesabının 2007 Deprem Yönetmeliğine İlave Olarak Eurocode 8 e göre yapılabilmesi
 • Döşeme donatısı poz, ağırlık ve şekillerini içeren tablolar.
 • Döşeme donatılarında L boyunun verilmesi
 • Çizimlerde döşeme donatıları çiziminde genel iyileştirmeler.
 • Hesap raporlarında data dosyasının MD5 özeti görülebiliyor.
 • Yapı kat planlarının hesap raporlarında görüntülenebilmesi
 • Yapı 3d görüntü raporlarda basılabiliyor.
 • Analiz sonrası raporları da analiz öncesi gibi renkli ve direkt pdf aktarımı yapabiliyor.
 • Yeni analiz sonrası raporları
 • Depremi +X, -X, +Y, -Y olarak 4 yönde uygulayabilme
 • Eğimli döşeme çizilebilmesi
 • Duvarlara sol üst kot ve sağ üst kot verilebilmesi
 • AutoCAD dwg ve dxf dosyalarından mimari çizimin aks, duvar, kiriş hatıl, düşey hatıl objeleri olarak import edilmesi
 • Döşeme Yük Analizinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeni modül eklendi.
 • Duvar özel rijitlik çarpanının çoklu değiştirilmesinde düzenleme yapıldı
 • Ana ekranda del tuşuyla eleman silme eklendi
 • Zoom All komutu ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Aks çizimi araç çubuğunda enter tuşuyla aks ofset, esc tuşuyla komuttan çıkma eklendi.
 • Döşeme donatı tabloları eklendi.(Döşeme donatı metrajı ve kesim/poz tabloları oluşturuldu.)
 • Otomatik düğüm noktası düzenleme seçeneği eklendi.
 • Burulmadan kaynaklı yükler bakanlığın önerdiği yönteme göre dağıtılması için düzenleme yapıldı.
 • Program açılışında otomatik güncelleme kontrolü eklendi
 • Program giriş ekranında programla ilgili duyuruların yayınlandığı bölüm eklendi.
 • Düşeyde Eğik kiriş hatıl tanımlanabilmesi seçeneği getirildi.